Diese Seite unterstützt deinen Browser nur begrenzt. Wir empfehlen dir, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.

Ethische Porno volgens CHEEX

Waarom is CHEEX opgericht?

"Eerlijk antwoord, kijken jullie eigenlijk naar porno?" was een vraag die tijdens gesprekken met mijn vrienden over seks vaak naar voren kwam. Vooral mijn vrouwelijke vrienden hadden zorgen die met deze vraag verband hielden. Ze waren het erover eens dat het huidige, vrij toegankelijke aanbod afschrikwekkend is en dat er een gebrek is aan een veilige ruimte voor erotische inspiratie.

Deze gesprekken bleven in mijn hoofd hangen en leidden tot een visie voor mij en mijn medeoprichter Max om iets groots te creëren: een veilige, digitale plek waar mensen van elke seksuele geaardheid en genderidentiteit porno kunnen vinden in een prettige en esthetische omgeving. Daarnaast wilden we inspirerende en verklarende inhoud bieden die helpt op het individuele pad naar seksuele bevrijding. Zo werd CHEEX geboren. We lanceerden het in Berlijn gevestigde bedrijf begin 2020 en de eerste versie van het platform in juni van datzelfde jaar met de slogan "Plezier voor Iedereen".

Hoe zou je ethische porno definiëren?

Ethische porno is in drie woorden eerlijk, veilig en inclusief. Dit betekent dat het onder eerlijke en veilige omstandigheden wordt geproduceerd, gecontroleerd op naleving van de CHEEX-productierichtlijnen en alle wettelijke kaders. We werken alleen met uitvoerders die de wettelijke leeftijd hebben, eerlijk worden betaald, en alle handelingen zijn met instemming. Net als bij onze slogan "Plezier voor iedereen" is het voor ons een prioriteit dat de diverse consumenten van porno zich gezien en aangesproken voelen. We streven naar een inclusieve, gevarieerde, niet-discriminerende representatie van seksualiteit en intimiteit: verschillende lichamen, verschillende verlangens, verschillende seksualiteiten zonder stereotypen en clichés te repliceren.

Hoe zorg je ervoor dat alle uitvoerders op een instemmende manier deelnemen en een veilige en respectvolle werkomgeving krijgen?

Dit is uiteraard een van onze belangrijkste prioriteiten in onze producties. Naast de zorgvuldige selectie van alle crew- en castleden maakt een belangrijk onderdeel van ons beleid de inzet van een intimiteitscoördinator uit, die waarschijnlijk zelf ervaring heeft met optreden. Intimiteitscoördinatoren zorgen ervoor dat alle eerder besproken grenzen worden nageleefd en dat de cast zich te allen tijde veilig en comfortabel voelt.

Ook bij het licenseren van inhoud zorgen we ervoor dat we alleen samenwerken met productiemaatschappijen die even hoge normen hanteren op het gebied van beveiliging en beleidsregelingen als wij. Persoonlijk contact met de uitvoerders is hierbij bijzonder belangrijk voor ons, om bovendien rechtstreeks van hen te leren of de producties aan onze normen voldoen of om rechtstreeks bij de uitvoerders zelf te kopen. CHEEX heeft een catalogus van criteria ontwikkeld die wordt gedeeld en besproken met de uitvoerders voorafgaand aan een aankoop of productie. Dit wordt vervolgens contractueel bevestigd. Op CHEEX vind je alleen inhoud die ons team heeft gecontroleerd, terwijl andere platforms gebruikers ook toestaan hun eigen inhoud te uploaden, die dan allerlei soorten inhoud kan bevatten, inclusief misbruikende inhoud.

Als je vandaag aan porno denkt, waar denk je dan aan?

We hebben een andere benadering nodig van pornografische inhoud. Tegenwoordig wordt alles op dezelfde manier behandeld, wat overeenkomt met het algemene begrip dat porno gelijkstaat aan slecht. Dat blijkt vooral uit de opkomst van porno-verboden en beperkingswetten. Maar porno kan ook veel goeds doen. Op CHEEX bieden we ook veel verklarende inhoud die uitlegt en laat zien hoe bepaalde praktijken veilig en verantwoord kunnen worden uitgeoefend. Ik zou graag zien dat de samenleving hier nader naar kijkt en in open dialoog gaat. We zouden porno moeten beschouwen als een kans om onze seksuele verlangens te verkennen en bevrijd te worden van schaamte en taboes.

Hoe bedenk je nieuwe concepten voor een pornofilm?

Kunnen kijkers ideeën naar CHEEX sturen? De ideeën en concepten voor onze films komen voornamelijk uit de hoofden van onze regisseurs en zijn vaak gebaseerd op hun persoonlijke seksuele fantasieën of die van hun omgeving. Ons doel is om mensen en situaties te tonen die we zelf te weinig hebben gezien of die ontbreken in het bestaande aanbod. Als voorbeeld: we werkten onlangs samen met het sexual wellness merk nevernot om het stigma rond menstruatie-seks te doorbreken, en produceerden de eerste porno met een zachte tampon. Dus lieve CHEEX-gebruikers, we waarderen altijd jullie feedback om nieuw materiaal voor jullie te bedenken!

Beschouw je platforms zoals 'Onlyfans' als ethisch?

Ja, ze zijn ethisch, op de manieren waarop ze een directe inkomstenbron bieden voor veel uitvoerders en sekswerkers van allerlei soorten. Platforms zoals OnlyFans hebben strikte procedures om ervoor te zorgen dat makers de wettelijke leeftijd hebben. Het bieden van een veiliger, divers en betrouwbaar platform voor werk is ethisch, los van welke specifieke inhoud mensen daar zouden kunnen vinden.

Wat zijn de doelen en aspiraties voor de toekomst voor Cheex, zowel qua inhoud als impact op de volwassen entertainmentindustrie als geheel? Bij CHEEX zullen we voortdurend streven naar onze missie, seksuele bevrijding voor iedereen! Daarom is ons product variabel. Dus als we plotseling beseffen dat de wereld iets anders nodig heeft om meer seksueel bevrijd te zijn, zullen we dat in plaats van porno aanbieden.

Mijn wens voor de toekomst van de volwassen industrie in het algemeen is dat veiligheid, diversiteit en duurzaamheid topprioriteiten worden. Ik hoop dat consumenten zich meer bewust en verantwoordelijk gaan gedragen in de manier waarop ze porno consumeren. In mijn visie wil ik dat inclusieve seksuele voorlichting een belangrijke rol speelt in de industrie. De representatie van diversiteit in seks, seksualiteit en seksuele oriëntaties moet worden gewaarborgd en goed worden onderwezen. Ik geloof sterk dat dit het stigma van de industrie kan doorbreken en ervoor kan zorgen dat sekswerkers worden gewaardeerd in plaats van gestigmatiseerd.

Wat is je favoriete film op het platform en waarom?

"Muse", onze eerste CHEEX-original geregisseerd door Sylvia Borges in samenwerking met Charlotte Kuhrt. De film speelt met het concept van een muze, dat historisch gezien zeer misogynistisch is, en transformeert deze rol tot een symbool van vrouwelijke kracht. Het toont geëmancipeerd vrouwelijk verlangen, waarin het naakte lichaam wordt gevierd als kunst en een middel van zelfbepaling. Men ziet alle drie de actrices vrij hun seksuele fantasieën en verlangens uiten in een zeer esthetische setting, wat voor mij een extra bonuspunt is.

Wil je CHEEX een keer uit te proberen?

We nodigen je graag uit om op ontdekkingstocht te gaan zonder schaamte en taboe!

Daarom bieden we een gratis proefperiode van 7 dagen aan met onze code AIA7.

Zoom Aia 100% natural lubricant, water-based, glijmiddel
Zoom Aia 100% natural lubricant, water-based, glijmiddel packaging verpakking
Zoom Aia* natural lubricant product shot
€27,50
Rabatt

/ 100 ml

Natürliches Gleitmittel auf Wasserbasis (100 ml). Ergänzung für natürliche Körperfeuchtigkeit.

Dieser Inhaltstyp akzeptiert Rich Text , um beim Hinzufügen von Stilen und Links zu zusätzlichen Seiten oder Inhalten zu helfen. Verwenden Sie diese Option, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen, die Ihren Käufern helfen.

Sie können Produkt-Metafelder verwenden, um dieser Registerkarte Inhalte zuzuweisen, die für ein einzelnes Produkt eindeutig sind. Verwenden Sie Registerkarten, um einzigartige Funktionen, Größeninformationen oder andere Verkaufsinformationen hervorzuheben.

Warenkorb

Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Sie sind ||Betrag|| Weg vom kostenlosen Versand.
Keine weiteren Produkte zum Kauf verfügbar

Dein Warenkorb ist derzeit leer.